logo

Hướng Dẫn Công Thành Chiến
Cập nhật : 04-02-2021

Công thành chiến Liên Minh là tính năng chủ chốt của game. Giúp người chơi có thể tương tác với nhau, đánh chiếm thành tranh giành phần thưởng. Chi tiết hoạt động như sau: I. Giới Thiệu Hoạt Động Cấp độ mở tính năng: Đạt cấp...

Hướng Dẫn Tính Năng Địa Phong
Cập nhật : 04-02-2021

Giới thiệu tính năng Địa Phong, người chơi có thể xây và nâng cấp Địa Phong để nhận thêm Quân Lương và Xu. Bên cạnh đó có thể huấn luyện tướng và tăng kinh nghiệm cho tướng. I. Giới Thiệu Tính Năng Có 9 loại kiến trúc Phủ...

Hướng Dẫn Boss Tứ Linh
Cập nhật : 04-02-2021

Giới thiệu tính năng Boss Thiên Tinh Giáng Thế, hoạt động này sẽ giúp cho quý chủ công nhận thêm được rất nhiều đạo cụ dùng để mạnh hóa nhân vật. Chi tiết hoạt động như sau: I. Giới Thiệu Hoạt Động Thời gian: 9:00 đến 23:00...