logo

Sự Kiện - Gói Quà Khuyến Mãi

Cập nhật : 03-03-2021

Để giúp quý Chủ Công thuận tiện hơn trong suốt quá trình trải nghiệm Loạn thế Tam Quốc. BĐH khai mở các gói nạp đặc biệt mỗi ngày với thông tin cụ thể như sau:

 

Hướng Dẫn Nạp Các Gói Khuyến Mãi

 • Bước 1: Vào trang https://nap.gamota.com/sign-in
 • Bước 2: Đăng nhập tài khoản và chọn thông tin nhân vật
 • Bước 3: Chọn cổng nạp và vào gói đặc biệt
 • Bước 4: Chọn gói cần nạp và tiến hành nạp

 

1. Gói Nâng Cấp Thần Thướng

 • Đối tượng tham gia: Tất cả máy chủ
 • Giá gói: 200.000 VNĐ
 • Số lần mua: Mỗi ngày 1 lần
Tên Gói Quà Phần Thưởng Hình Ảnh Số Lượng
Gói Nâng Cấp Thần Tướng Mảnh Vạn Năng Đỏ   20
Quân Lương   1000000
Xu   1000000
Sách KN Đỉnh   10

2. Gói Nâng Cấp Danh Tướng

 • Đối tượng tham gia: Tất cả máy chủ
 • Giá gói: 100.000 VNĐ
 • Số lần mua: Mỗi ngày 1 lần
Tên Gói Quà Phần Thưởng Hình Ảnh Số Lượng
Gói Nâng Cấp Danh Tướng Mảnh Vạn Năng Cam   40
Quân Lương   500000
Xu   500000
Sách KN Cao   10

3. Gói Cường Hóa Trang Bị Cao Cấp

 • Đối tượng tham gia: Tất cả máy chủ
 • Giá gói: 200.000 VNĐ
 • Số lần mua: Mỗi ngày 1 lần
Tên Gói Quà Phần Thưởng Hình Ảnh Số Lượng
Gói Cường Hóa Trang Bị Cao Cấp Đá Cường Hóa Cao   2
Đá May Mắn cao   1
Phù Bảo Hộ Cấp 7   3
Quân Lương   200000

4. Gói Tiếp Tế

 • Đối tượng tham gia: Tất cả máy chủ
 • Giá gói: 20.000 VNĐ
 • Số lần mua: Mỗi ngày 1 lần
Tên Gói Quà Phần Thưởng Hình Ảnh Số Lượng
Gói Tiếp Tế KNB   80
Quân Lương   200000
Xu   200000

5. Gói Cường Hóa Trang Bị

 • Đối tượng tham gia: Tất cả máy chủ
 • Giá gói: 100.000 VNĐ
 • Số lần mua: Mỗi ngày 1 lần
Tên Gói Quà Phần Thưởng Hình Ảnh Số Lượng
Gói Cường Hóa Trang Bị Đá Cường Hóa Trung   10
Đá May Mắn Cao   1
Phù Bảo Hộ Cấp 6   3
Quân Lương   200000

6. Gói Thu Thập Pet

 • Đối tượng tham gia: Tất cả máy chủ
 • Giá gói: 100.000 VNĐ
 • Số lần mua: Mỗi ngày 1 lần
Tên Gói Quà Phần Thưởng Hình Ảnh Số Lượng
Gói Thu Thập Pet Phiếu Thần Long   5
Quân Lương   200000
Xu   200000

7. Gói Nâng Cấp Bảo Vật

 • Đối tượng tham gia: Tất cả máy chủ
 • Giá gói: 50.000 VNĐ
 • Số lần mua: Mỗi ngày 1 lần
Tên Gói Quà Phần Thưởng Hình Ảnh Số Lượng
Gói Nâng Cấp Bảo Vật Bảo Vật Lệnh   50
Quân Lương   300000
Xu   300000

8. Gói Thăng Cấp Trang Bị

 • Đối tượng tham gia: Tất cả máy chủ
 • Giá gói: 50.000 VNĐ
 • Số lần mua: Mỗi ngày 1 lần
Tên Gói Quà Phần Thưởng Hình Ảnh Số Lượng
Gói Thăng Cấp Trang Bị Hồn Tinh Trang Bị   50
Quân Lương   300000
Xu   300000

9. Gói Nâng Cấp Thánh Hồn

 • Đối tượng tham gia: Tất cả máy chủ
 • Giá gói: 50.000 VNĐ
 • Số lần mua: Mỗi ngày 1 lần
Tên Gói Quà Phần Thưởng Hình Ảnh Số Lượng
Gói Nâng Cấp Thánh Hồn Gói Thánh Hồn Tím   2
Quân Lương   200000
Xu   200000
Đá Kỹ Năng Thánh Hồn   5