logo

Siêu Khuyến Mãi Cuối Tuần Lần 2

Cập nhật : 09-04-2021

Thời Gian : Từ 0h00 Ngày 10/04 Đến 23h59p Ngày 11/04

Nội Dung : Mỗi ngày các chủ công sẽ mua được mỗi gói Siêu Khuyến Mãi một lần trong ngày quà ngày sẽ reset lại lượt mua mới

- Khi mua gói này sẽ không tính tích nạp vào trong game 
- Mua xong quà sẽ trả vào thư ingame của các chủ công 

Cách Thức Mua : 

- Đầu tiên các chủ công đăng nhập vào trang ( nap.gamota.com ) sau đó chọn game Loạn Thế Tam Quốc

- Sau Đó chọn cách thức nạp và chọn vào thư mục Gói Khuyến Mãi Cuối Tuần để mua 3 gói này 

Thông Tin Gói Nạp :