logo

Mini Update "Thần Tướng Xuất Chiến"

Cập nhật : 22-03-2021

Tính Năng Thần Tướng là tính năng nâng cấp sức mạnh của chủ tướng. Giúp người chơi có thể tăng cấp sức mạnh, khi đã đạt mốc 5 sao của chủ tướng

I. Giới Thiệu Hoạt Động

  • Cấp độ mở tính năng: Danh Tướng hoặc Thần Tướng Cần Đạt Cấp 80 mở tính năng Thần Tướng
  • Hình thức: Tăng cấp Sức mạnh

II. Cách Chơi

  • Người chơi sau khi tăng cấp thần tướng, danh tướng max 5 sao thì có thể sử dụng tính năng thần tướng
  • Tại giao diện thần tướng chủ tướng => chọn Thần Tướng để kích hoạt

  • Sử dụng Đá Đột Phá để nâng cấp thần tướng hoặc danh tướng