logo

Hướng Dẫn Tính Năng Địa Phong

Cập nhật : 04-02-2021

Giới thiệu tính năng Địa Phong, người chơi có thể xây và nâng cấp Địa Phong để nhận thêm Quân Lương và Xu. Bên cạnh đó có thể huấn luyện tướng và tăng kinh nghiệm cho tướng.

I. Giới Thiệu Tính Năng

  • Có 9 loại kiến trúc Phủ Quan, Hộ Dân, Nông Điền, Cửa Hàng, Nông Trường, Khố Phòng, Kho Lương, Giáo Trường, Công Tượng Phường.
  • Cấp độ mở hoạt động: Server 9 ngày, Đạt cấp 32

II. Cách Chơi

Người chơi xây và nâng cấp các kiến trúc để nhận thêm nhiều sản lượng giúp cho việc mạnh hóa tướng cũng như có thêm nguồn quân lương và xu để tiêu thụ

  • Dùng xu khai khẩn đất sau đó xây lên các kiến trúc
  • Xây hộ dân sẽ trợ cấp thêm xu và nông điền sẽ cấp thêm quân lương để tiêu thụ
  • Xây Giáo Trường dùng để Huấn luyện tăng kinh nghiệm tướng và Công Tượng Phường sẽ giúp sản xuất ra các trang bị dùng để huấn luyện tướng