logo

Hướng Dẫn Công Thành Chiến

Cập nhật : 04-02-2021

Công thành chiến Liên Minh là tính năng chủ chốt của game. Giúp người chơi có thể tương tác với nhau, đánh chiếm thành tranh giành phần thưởng. Chi tiết hoạt động như sau:

I. Giới Thiệu Hoạt Động

  • Cấp độ mở tính năng: Đạt cấp 15 có thể tham gia, Server 2 ngày cấp 29 mở Quân Phủ - Treo máy
  • Hình thức: Công Chiến Chiếm Thành

II. Cách Chơi

  • Người chơi gia nhập liên minh để có thể cùng liên minh công chiếm thành trì
  • Tại giao diện chính Thế Giới, click vào mỗi thành sẽ hiển thị nút Thành Chiến
  • Vào thành chiến có thể chọn phe công hoặc thủ. Nếu liên minh phe ta đang chiếm giữ thành có thể phái đội ngũ để Thủ thành trì, không cho quân địch đánh chiếm. Nếu thành trì không phải thuộc phe ta, có thể kêu gọi Liên Minh cùng nhau chiếm, hãy chọn Công để phái đội ngũ tiến công đánh chiếm thành trì

  • Đạt cấp 29, tính năng Quân Phủ mở ra giúp người chơi có thể Thảo Phạt Liên Minh nhanh hơn, phái đội ngũ công chiếm các thành mong muốn mà không cần phải click vào thành theo cách thủ công

  • Tại giao diện Thế Giới, tính năng đội ngũ giúp người chơi có thể xem được đội hình mình đang công thủ thế nào, có thể rút quân về để tiếp tục đánh chiếm thành khác

III. Phần Thưởng

  • Mỗi thành sẽ có phần thưởng khác nhau. Liên Minh chiếm giữ thành có thể nhận được phần thưởng đặc sản của thành trì đó.

  • Bên cạnh đó, sau khi đánh chiếm thành, sẽ nhận được thêm thưởng tích lũy giết địch

  • Điểm Thành Chiến có thể dùng để đổi item trong tiệm Thành Chiến