logo

Danh Sách Cụm Thiên Hạ Đệ Nhất Mùa 1

Cập nhật : 31-03-2021
Thân chào các Chủ Công,
Nhằm tạo một giang sơn đông vui, đầy sức phấn đấu, Lượng sẽ tiến hành chia cụm máy chủ tính năng Thiên Hạ Đệ Nhất như sau 

Thời Gian Mùa 1 : Từ 0:00 05/04 đến hết ngày 23h59 18/04

Danh Sách Cụm Mùa 1:Chúc các chủ công có một mùa Thiên Hạ Đệ Nhất đầu tiên đầy mỹ mãn.