logo

Hướng Dẫn VIP Ingame
Cập nhật : 04-02-2021

Hướng Dẫn VIP Ingame Đối với Loạn Thế Tam Quốc, quý Chủ Công sẽ được tăng cấp VIP miễn phí thông qua việc hoàn thành các nhiệm vụ yêu cầu mà không cần phải nạp tiền. Bên cạnh đó, việc tăng cấp VIP sẽ giúp quý Chủ Công có...